Hinduizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Hinduizmus je polyteistické náboženstvo založené Árijcami v Indii. Hinduizmus vychádza z véd. Niekedy sa za hinduizmus považuje náboženská tradícia nadväzujúca na védy a staršie náboženstvo z čias árijskej Indie sa označuje ako védske náboženstvo. Hinduizmus sa považuje za najstaršie z významných svetových náboženstiev a ide o prvé náboženstvo, ktoré vyznáva reinkarnáciu.

Podľa hinduizmu je akýkoľvek duchovný úkon (napríklad modlenie), ktorý je vykonávaný s vierou, láskou a vytrvalosťou prospešný pre toho, kto ho praktizuje. Hinduizmus podporuje toleranciu pre náboženskú vieru iných, pretože svetské systémy nedokážu s istotou podať skutočnú podobu Boha. Večná pravda je vyjadrená v Nirguna Brahman, Bohovi bez formy a ľudských vlastností. Všetky osobné podoby Boha v hinduizme, ako Višnu alebo Šiva sú len rozličnými aspektmi jedného Boha v osobnej forme. Ide len o spôsoby, akými sa Boh zjavuje ľuďom.

Pre hinduizmus sú určujúce tieto štyri posvätné texty, védy:

Pozri tiež