Polyteizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Postoje k Bohu

Ateizmus
Deizmus
Teizmus
Monoteizmus
Polyteizmus
Panteizmus
Deus otiosus
Národnosocialistické ponímanie Boha

Polyteizmus je obdoba teizmu, presvedčenie, že existujú viacerí bohovia, ktorí sú všemocní (resp. každý neobmedzene ovláda svoju sféru pôsobenia), stvorili svet (buď jeden z nich alebo viacerí spoločne) a aktívne podľa vlastnej vôle zasahujú do diania vo svete.

Za istú obdobu polyteizmu, no niekedy za samostatný typ presvedčenia sa považuje henoteizmus: presvedčenie, že síce existujú viacerí bohovia, ale jeden z nich má prioritné postavenie (klasickým prípadom je uctievanie slnečného kotúča Atona, ktoré zaviedol faraón Achetaton IV. okolo roku 1340 pnl.; stále uznával aj iných egyptských bohov, ale jednému dával prominentné postavenie).

Pozrite tiež