Teizmus

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Postoje k Bohu

Ateizmus
Deizmus
Teizmus
Monoteizmus
Polyteizmus
Panteizmus
Deus otiosus
Národnosocialistické ponímanie Boha

Teizmus je presvedčenie, že existuje Boh alebo bohovia, ktorí stvorili svet, sú všemocní a aktívne podľa vlastnej vôle zasahujú do diania vo svete.

Teizmus môže mať dvojakú formu:

Pozrite tiež