Slovenský národný socializmus (kniha)

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Slovenský národný socializmus: ideové poznámky je kniha Štefana Polakoviča, ktorá rozpracúva teóriu slovenského národného socializmu.

Členenie

Kniha sa delí na 6 hláv.

Úvod
Hlava 1. Nevyhnutnosť a ráz slovenského národného socializmu
Hlava 2. Ideové piliere slovenského národného socializmu
Hlava 3. Princípy slovenskej národnosocialistickej výchovy
Hlava 4. Poznámky k programu slovenského národného socializmu
Hlava 5. Pocit menejcennosti v národe a jeho kynoženie
Hlava 6. Idea svätoplukovskej koruny

Výňatky

  • Národné individuality sú obohatením ľudstva a nie ochudobnením. (str. 7)
  • Načim vykántriť z veľkej časti našej inteligencie zlého ducha kastovníctva, ktorý zapríčiňuje, že pán alebo panička dvíha nos, keď vidí stáť pri sebe roľníka alebo robotníka. (str. 87)
  • Otázka kultúrnej samostačnosti aspoň v najdôležitejších veciach je zásadne dôležitá pre národný svojráz. Hovoríme v najdôležitejších veciach, lebo kultúrny exkluzivizmus by s druhej strany len škodil. Sme za otvorené obloky v otázke kultúry, ale nemôžeme a ani nesmieme chcieť byť len kultúrnymi konzumentmi hodnôt, ktoré vytvorili iné národy. (str. 111)

Pozrite tiež

Zdroj

  • Polakovič, Štefan: Slovenský národný socializmus: ideové poznámky. Bratislava: Nákladom Generálneho sekretariátu HSĽS, 1941.