Nadčlovek

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nadčlovek (po nemecky Übermensch) je koncept nemeckého filozofia Friedricha Nietzscheho o ušľachtilom človeku vysokej morálnej a telesnej kvality, ktorý má nahradiť bežného človeka.

Nietzsche oproti „nadčloveku“ nestavia „podčloveka“, ale jednoducho „človeka“. Pojem „podčlovek“ Nietzsche vôbec nepoužíva. Nietzsche nevymedzuje „nadčloveka“ biologicky ani rasovo.

Často sa tvrdí, že nacisti prebrali a zneužili“tento koncept, nazývajúc Nemcov „nadľuďmi“ a ostatných „podľuďmi“. Avšak v nemeckej propagande sa pojem podčlovek sa používal iba zriedkavo, a aj to v súvislosti s recidivistami a geneticky poškodenými ľuďmi, bez ohľadu na ich národ či rasu (pozri Rasová hygiena). Pojem nadčlovek nebol v oficiálnej propagande používaný.

Pozri tiež