Podčlovek

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Die Drohung des Untermenschen (Hrozba podľudí) – nemecký národnosocialistický plagát informujúci o tom, že kriminálnici a spodina spoločnosti majú omnoho viac detí ako inteligentní Nemci.

Podčlovek (v nemčine Untermensch) je pojem na označenie človeka podradnej kvality. Tento pojem sa stal notoricky známy s súvise s nacistickou propagandou, jeho skutočný význam v rámci nej je však často dezinterpretovaný.

V nacistickom ponímaní

Nacisti pojem „podčlovek“ nepoužívali na označovanie ľudí neárijského pôvodu, ale na patologických zločincov, asociálov alebo geneticky narušených jedincov bez ohľadu na ich rasu (vrátane Nemcov). Pojem sa používal pomerne zriedkavo (v celom Mein Kampf sa napríklad nenachádza ani raz) a najmä v súvislosti s domácou politikou. Niekedy boli takto označovaní aj boľševici.

V roku 1942 bol vydaný pravdepodobne Heinrichom Himmlerom napísaný pamflet pre SS pod názvom „Der Untermensch“ („Podčlovek“), kde boli za podľudí označení sovietski boľševici. Hovoril, že podčlovek má síce ruky, tvár, oči a ústa ako človek, že navonok síce vyzerá ako človek, ale je mravne a mentálne podradný, dokonca nižší ako zviera. Ministerstvo propagandy sa ihneď zasadzovalo o stiahnutie brožúry kvôli jej hrubému obsahu a nakoniec bola asi po roku stiahnutá. Tento pamflet bol preložený aj do slovanských jazykov (bulharčiny, češtiny) a slúžil pre bojovníkov Waffen-SS.

Tu je jeden príklad použitia slova „podčlovek“ v jeho obvyklom kontexte:

    „Ročne zmizne bez stopy dvetisíc osôb, väčšinou ako obete zločinov proti mravnosti. Všeobecne sa vie, že to majú na svedomí určití recidivisti, ale právnici ich hýčkajú a po nejakej dobe ich znova prepustia na slobodu. Títo podľudia sú podhubím pri podvracaní štátu.“
    Adolf Hitler, Vodcov hlavný stan, noc z 14. na 15.9.1941

Propagandistický nacistický leták (z roku 1935) používa slovo podčlovek, bez rasového vymedzenia, nasledovne:

    „Všetky veľké diela, myšlienky a umenie, ktoré táto Zem nosí, boli vymyslené, stvorené a vykonané človekom; bol to človek, ktorý premýšľal a vynaliezal. Pre neho existoval len jeden cieľ: pozdvihnúť sa na vyššiu úroveň, dotvoriť to, čo je nedostatočné, nahradiť nedokonalé lepším. Tak sa rozvíjala kultúra. (...) Bol tu však tiež podčlovek, ktorý nenávidel dielo toho druhého. Zúrivo proti nemu vystupoval, tajne ako zlodej, verejne ako vrah. Združoval sa so sebou podobnými. (...) A toto podsvetie, sídlo podľudí, našlo svojho vodcu: večného Žida!“

Označenie „podľudia“ sa nepoužívalo ako referencia na Slovanov všeobecne, hoci minimálne niektorí nacisti – vrátane Hitlera samotného – považovali minimálne na začiatku značnú časť Slovanov za „podradnú“ (pozrite Nacisti a Slovania). V tomto vyjadrení, ktorým Hitler líči svoje dojmy z prehliadky po dobytých územiach ZSSR z 28. augusta 1941, niet ani zmienky o „podľuďoch“, hoci Hitler opisuje biedu ruských roľníkov a ich zaostalú kultúrnu úroveň:[1]

    „Videl som tam na tisíce žien, no žiadna z nich na sebe nemala ani tú najlacnejšiu ozdobu. V ich mizerných chatrčiach neboli ani príbory, ani iné potreby pre domácnosť. A táto bieda existovala v oblasti, ktorej pôda ponúkala tú najneuveriteľnejšiu úrodu. Až keď táto vydesená, vyplašená masa ľudí videla na vlastné oči, že [boľševickí] komisári boli naozaj zastrelení, postupne sa z nich zase stávali ľudské bytosti.“

Pozrite tiež

Poznámkový aparát

  1. Irving, David: Hitlerova válka a válečná stezka let 1933 – 1945. Brno: JOTA, 2005, str. 459.