David Hume

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
David Hume.

David Hume (* 26. apríl 1711, Edinburgh; † 25. august 1776, Edinburgh) bol škótsky filozof, jeden z priekopníkov osvietenstva a považovaný za jedného z najvýznamnejších filozofov histórie. Venoval sa aj histórii a ekonómii.

Postoj k Bohu

Hume bol buď deista alebo ateista, pričom dodnes nie je jasné, ku ktorému táboru sa radil (nikde explicitne nepostuluje svoje presvedčenie, v jednom liste však odmieta obvinenia z ateizmu). Hume každopádne kritizoval teistické predstavy a oponoval tzv. argumentu stvorenia (ktorý hovorí, že musí existovať Boh ako prvotná príčina).

Názory na rasu

Keď sa Hume venoval histórii, dospel k záveru, že rasa tvorcov určitej civilizácie má významný vplyv na jej podobu. Hume nielenže robil rozdiely medzi rasami, ale aj ich staval do hierarchie, pričom biela rasa bola na vrchu. Takéto ponímanie bolo v tom čase bežné medzi intelektuálmi aj zvyškom obyvateľstva.

  • Spomedzi stoviek tisícov čiernych, ktorí sú vyvážaní zo svojich krajín, hoci mnohí z nich boli prepustení, sa stále nenašiel ani jeden, ktorý by predstavil čokoľvek veľké v umení či vede, alebo čokoľvek porovnateľnej kvality. Naproti tomu, medzi bielymi neustále niekto vstáva z najnižších vrstiev a nadradeným nadaním si zaslúži obdiv sveta. Tak obrovský je rozdiel medzi týmito ľudskými rasami až sa zdá, že v mentálnych schopnostiach je aspoň taký významný ako vo farbe...
  • Musím sa prikloniť k názoru, že negri a vo všeobecnosti všetky ostatné druhy ľudí (pretože existuje 4 alebo 5 rôznych typov) sú prirodzene podradní voči bielym. Nikdy neexistoval civilizovaný národ inej než bielej pleti, dokonca ani jedinec, ktorý by vynikal vo vynaliezavosti či myslení. Na druhej strane, aj tí najnevzdelanejší a najbarbarskejší príslušníci bielej rasy, ako napríklad starovekí Germáni alebo dnešní Tatári, v sebe majú niečo vznešené, či už v ich cti, vláde alebo inom špecifiku. Taký jednotný a stály rozdiel nemohol nastať, v tak veľa krajinách a vekoch, ak by príroda sama nevytvorila rozdiel medzi týmito rasami ľudí. Nehovoriac o našich kolóniách, existujú čierni otroci roztrúsení po celej Európe, z ktorých žiadny nikdy nevynašiel nič pozoruhodné; hoci ľudia z nízkych vrstiev spomedzi nás, bez vzdelania, často vystúpia do popredia a presadia sa v každom obore. Na Jamajke hovorili o jednom černochovi ako o schopnom a vzdelanom mužovi; je však veľmi pravdepodobné, že je obdivovaný za veľmi mierne počiny: ako papagáj, ktorý sa zreteľne naučí zopár slov. (V diele O povahe národovOf National Characters)

Pozri tiež