Ezra Seymour Gosney

Z Metapedia
(Presmerované z E. S. Gosney)
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Ezra Seymour Gosney.

Ezra Seymour Gosney (* 6. november 1855, Kentucky, USA; † 14. september 1942) bol americký právnik, podnikateľ, filantrop a eugenik. V roku 1928 založil Human Betterment Foundation (HBF, Spoločnosť pre skvalitnenie ľudstva) v Pasadene, Kalifornia, ktorej cieľom bolo „podporovať a pomáhať konštruktívnym a výchovným silám na ochranu a zlepšenie ľudskej rodiny čo do tela, mysle, charakteru a občianstva“, pričom jedným z významných prostriedkov sa stala nútená sterilizácia mentálne retardovaných osôb.

Život

Gosney sa narodil v Kenton County, Kentucky v roku 1855. Vyštudoval právo na v St. Loius a titul získal v roku 1880. Istý čas žil vo Flagstaff, Arizona, kde sa podieľal na založení združenia pestovateľov vlny. Okolo roku 1905 sa presťahoval do južnej Kalifornie, kde vychovával svoje dve dcéry. Aktívne sa angažoval v obchodných aktivitách, najmä nákupe polí s citrusovými a inými plodinami. V tomto čase sa tiež podieľal na založení prvej kalifornskej organizácie chlapčenských skautov v Amerike. Taktiež darova 12 500 dolárov na založenie technickej vysokej školy v Pasadene, Kalifornia. V priebehu 20. rokov sa mu podarilo nadobudnúť značné majetky: vlastnil jednu z najväčších citrónových plantáži v krajine a bol riaditeľom viacerých bánk a korporácií.

Keď pracoval v Pasadene, zoznámil sa s biológom a eugenikom Paulom B. Popenoeom a v roku 1925 financoval Popenoeov výskum o účinkoch zavedenia zákonoch o nútenej sterilizácii v Kalifornii. V tom čase bola nútená sterilizácia mnohými videná ako spôsob na zníženie výskytu mentálnych ochorení a mentálnej retardácie v obyvateľstve. V mnohých štátoch sa takéto opatrenia diali v štátnych psychiatrických nemocniciach (pozri Eugenika). Najviac sa však presadili práve v Kalifornii.

Výsledkom spolupráce Gosneyho a Popenoea bolo dielo Sterilizácia pre zlepšenie ľudstva: súhrn výsledkov 6 000 operácií v Kalifornii, 1909 – 1929 (Sterilization for Human Betterment: A Summary of Results of 6,000 Operations in California, 1909 – 1929) dokončené a vydané v roku 1929. V knihe jej autori argumentovali, že sterilizácia pre eugenické účely bola vedecky podložená a podporovaná a právne v poriadku. Gosney sa silne podieľal na distribúcii knihy a táto bola používaná na podporovanie a zavádzanie nútenej sterilizácie v iných štátoch USA a ďalších krajinách. Inšpirovali sa ňou aj národní socialisti v Nemecku pri tvorbe zákona na predchádzanie dedične poškodenému potomstvu. Gosney a Popenoe boli presvedčení, že počet mentálne retardovaných a mentálne chorých v Spojených štátoch by mohol v priebehu nasledujúcich troch alebo štyroch generácií klesnúť na polovicu, ak by sa riadne dodržiavali eugenické opatrenia.

Charles Goethe, americký filantrop a eugenik zo Sacramenta napísal v roku 1934 Gosneymu list, v ktorom uviedol:

    „Určite Vás bude zaujímať, že Vaša práca zohrala významnú úlohu pri formovaní názorov intelektuálov, ktorí stoja za Hitlerom v jeho prevratnom programe. Všade som vycítil, že ich názory boli veľmi silne podnietené americkým myslením a predovšetkým prácou Human Betterment Foundation. Môj drahý priateľ, chcem, aby ste si túto myšlienku, že sa vám podarilo do práce podnietiť skvelú vládu 60 miliónov ľudí.“

V roku 1938 bola Gosneym a Popenoeom publikovaná doplňujúca štúdia: Dvadsaťosem rokov sterilizácie v Kalifornii (Twenty-eight Years of Sterilization in California). Správa si vyslúžila kritiku od Amerického sociologického magazínu. V Kalifornii bolo dokopy sterilizovaných vyše 20 000 osôb, v celom USA okolo 65 000.

Práca v Human Betterment Foundation

V roku 1926 položil Gosney organizátorské základy pre budúcu Human Betterment Foundation (HBF, Spoločnosť pre skvalitnenie ľudstva), ktorá vznikla v roku 1928. Bola to filantropická organizácia, ktorej cieľom bolo podporovať výskum a obhajobu eugeniky. Po Gosneyho smrti v roku 1942 jeho dcéra zrušila HBF a jej zvyšný majetok venovala Caltechu (Kalifornskému technologického inštitútu), kde bol v roku 1943 založený Gosneyho výskumný fond za použitia jeho prostriedkov. Archívy Human Betterment Foundation sú uskladnené v Caltechu, Pasadena. Ako napísal sám Gosney, spoločnosť pracovala pre:

    podporu a skvalitnenie ľudského života, charakteru, občianstva, predovšetkým v Spojených štátoch amerických takým spôsobom, aby bol zveľadený ľudský pokrok. Hlavným cieľom pritom nie je zaoberať sa starostlivosťou o nešťastných alebo akýmkoľvek druhom ich podpory, ale radšem podporovať a pomáhať konštruktívnym a výchovným silám na ochranu a zlepšenie ľudskej rodiny čo do tela, mysle, charakteru a občianstva v živote. (Gosney and Popenoe 1929, str .192)

Členmi prvej správnej rady okrem Gosneyho aj Henry M. Robinson (bankár z Los Angeles), George Dock (lekár z Pasadeny), David Starr Jordan (rektor Stanford University), Justin Miller (dekan právnickej fakulty na University of Southern California), Otis Castle (advokát z Los Angeles), Joe G. Crick (záhradník z Pasadeny), Charles Goethe and Paul Popenoe. Medzi neskorších členov patrili aj Lewis Terman (psychológ zo Stanford University, najznámejší pre vytvorenie Stanford-Binetovho IQ testu), William B. Munro (profesor politológie na Harvarde) a profesor University of California, Berkeley Herbert M. Evans (anatómia) a Samuel J. Holmes (zoológia).

HBF malo kontakty aj s Kalifornským technologickým inštitútom (California Institute of Technology, skrátene Caltech). V roku 1937 sa do rady HBF pridal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Robert Millikan z Caltechu. Spoločnosť vydala niekoľko brožúr a publikácií a v 30. rokoch financovala ďalšie štúdie kalifornského sterilizačného programu. Poslala tisíce listov učiteľom, knižniciam a lekárom na podporu eugenickej sterilizácie. Taktiež prispievala do rubriky Los Angeles Times a „sociálnej eugenike“ , financovala rádio program a organizovala stovky obľúbených prednášok po celej krajine. Spolu s Americkou eugenickou spoločnosťou bola najaktívnejším a najvplyvnejším subjektom presadzujúcim eugeniku v USA.

Po Gosneyho smrti v roku 1942 jeho dcéra zrušila HBF a jej zvyšný majetok venovala Caltechu (Kalifornskému technologického inštitútu), kde bol v roku 1943 založený Gosneyho výskumný fond za použitia jeho prostriedkov. Archívy Human Betterment Foundation sú uskladnené v Caltechu, Pasadena.

Pozri tiež