Paul Popenoe

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Paul Bowman Popenoe okolo roku 1915.

Dr. Paul Bowman Popenoe (* 16. október 1888, Kansas, USA; † 19. jún 1979) bol americký poľnohospodársky výskumník, eugenik (vplyvný obhajca povinnej sterilizácie mentálne postihnutých) a otec manželského poradenstva v Spojených štátoch amerických.

Život

Popenoe sa narodil v roku 1888 v Kansase a vyrástol v Kalifornii. Jeho otec bol priekopník avokádového priemyslu. Po univerzite sa Popenoe stal poľnohospodárskym výskumníkom, zozbieraval vzorky z plantáží jeho otca spolu s mladším bratom, botanikom Wilsonom Popenoeom. V roku 1913 vydal svoju prvú knihu, Date Growing in the Old World and the New. V roku 1929 dostal čestný titul z Occidental College.

Po roku 1913 a neskôr sa Popenoe začal zaujímať o ľudskú genetiku a dedičnosť, v rokoch 1913 – 1917 bol editorom Journal of Heredity (Magazín dedičnosti). Špeciálny dôraz kládol na eugeniku a sociálnu hygienu. Počas prvej svetovej vojny a slúžil ako sanitár. V Európe sa zoznámil s manželskými konzultačnými centrami založenými ministerstvom sociálnych vecí v Prusku za účelom propagácie rozumného rodinného života.

Po vojne sa Popenoe vrátil do Spojených štátov a začal spolupracovať s E. S. Gosneyom, zámožným finančníkom z Kalifornie a organizáciou Human Betterment Foundation (HBF, Spoločnosť pre skvalitnenie ľudstva), ktorá šírila informácie a podporu eugenických praktík najmä v štáte Kalifornia. Už v roku 1909 boli v Kalifornii prijaté prvé zákony o nútenej sterilizácii, ktorá mohla byť aplikovaná na mentálne chorých a mentálne retardovaných v štátnych psychiatrických nemocniciach.

Popenoe s Gosneyom analyzovali priebeh a dôsledky výkonu sterilizácií podľa tohto zákona a snažili sa presadiť, aby bola obdobná právna úprava vo väčšom prijatá aj v zvyšku Spojených štátov a na celom svete. Výsledkom bolo niekoľko prác, najvýznamnejšie bolo ich spoločné dielo z roku 1929 Sterilizácia pre zlepšenie ľudstva: súhrn výsledkov 6 000 operácií v Kalifornii, 1909 – 1929 (Sterilization for Human Betterment: A Summary of Results of 6,000 Operations in California, 1909 – 1929). Táto práca sa stala obľúbeným textom pre obhajovanie nútenej sterilizácie, nakoľko vychádza z veľkého množstva prípadov a ich podrobnej analýzy. Prišla k záveru, že sterilizačné programy boli prínosné pre spoločnosť. Z tejto práce vychádzali aj teoretici nemeckej rasovej hygieny počas národného socializmu; bola to dokonca jedna z prvých anglických kníh preložených do nemčiny za Tretej ríše. V USA bolo na základe zákonov o povinnej sterilizácii sterilizovaných asi 65 000 osôb, z toho približne tretina v Kalifornii.

V roku 1918 bol Popenoe už známy a uznávaný ako spoluautor (spolu s Roswellom Johnsonom) obľúbenej vysokoškolskej učebnice eugeniky (Applied Eugenics – Aplikovaná eugenika). Počas 30-tych rokov bol členom vrcholnej rady Americkej spoločnosti pre eugeniku (American Eugenics Society), spolu s Charlesom B. Davenportom, Henrym H. Goddardom, Madisonom Grantom, Harrym H. Laughlinom a E. S. Gosneym a ďalšími. Chválil eugenickú politiku národnosocialistického Nemecka, najmä Zákon na predchádzanie dedične poškodenému potomstvu.

Okrem uplatňovania priamych eugenických programov sa Popenoe zaujímal aj o používanie princípov pruských manželských konzultačných služieb pre eugenické účely. Manželstvo považoval za dôležitú súčasť eugenickej sociálnej politiky. Poradenské konzultačné služby mali za cieľ udržiavať pokopy schopné („fit“) rodiny, radiť im a zdôrazňovať dôležitosť dedičnosti kvalitných znakov. V roku 1930 v Los Angeles Popenoe otvoril American Institute of Family Relations (Americkú spoločnosť pre rodinné vzťahy).

Istý čas sa Popenoe obom jeho obľúbených témam venoval súbežne, a bol široko činný v každej z nich. Časom sa viac orientoval na pole poradenstva, čo dosiahlo svoj vrchol, keď v ženskom magazínie Ladies Home Journal publikoval najobľúbenejší seriál „Can This Marriage Be Saved?“ (Možno toto manželstvo zachrániť?).

Ako opadal záujem verejnosti o eugeniku, Popenoe zameral viac svojej energie na manželské poradenstvo a v čase diskreditácie eugeniky po druhej svetovej vojne sa jej takmer prestal venovať. Avšak jeho vízia rodiny obsahovala mnohé zo skorších eugenických myšlienok: zachovanie tradičných rolí pohlaví, heterosexualita, udržiavanie rasovej homogenity. V 60. rokoch s nárastom feminizmu poklesol aj záujem o Popenoove manželské poradenstvo. Za svoje skoršie eugenické názory bol často napádaný v masmédiách.

Popenoe zomrel v roku 1979 v presvedčení, že civilizácia je v ohrození vzhľadom na rozmnožovanie neschopných a upadnutú všeobecnú morálku.

Pozri tiež