Základy 19. storočia

Z Metapedia
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Jedno z prvých vadaní Základov 19. storočia.

Základy 19. storočia (Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts) je kniha Houstona Stewarta Chamberlaina. Zaoberá sa primárne úlohou rasy v kultúre. Chamberlain za najvyspelejšiu rasu považuje Teutónov alebo Árijcov, medzi ktorých radí Keltov, Germánov a Slovanov, ale tiež všetky biele národy. Kniha prvýkrát vyšla v roku 1899.

Chamberlainova rasová teória silne ovplyvnila Adolfa Hitlera (ktorý ho nazval „prorokom Tretej ríše“) a tiež Alfreda Rosenberga.

Členenie

Predslov lorda Redesdalea
Autorov úvod

Prvá časť: Dedičstvo antického sveta

  Úvod
  Prvá kapitola: Helénske umenie a filozofia
  Druhá kapitola: Rímske právo
  Tretia kapitola: Kristovo zjavenie

Druhá časť: Následníci

  Úvod
  Štvrtá kapitola: Chaos
  Piata kapitola: Vstup Židov do západnej histórie
  Šiesta kapitola: Vstup Germánov do histórie

Tretia časť: Boj

  Úvod
  Siedma kapitola: Náboženstvo
  Ôsma kapitola: Štát
  Deviata kapitola: Od roku 1200 po 1800
   A. Teutóni ako tvorcovia novej kultúry
   B. Historický prehľad
    1. Objavy
    2. Veda
    3. Priemysel
    4. Politická ekonómia
    5. Politika a cirkev
    6. Filozofia a náboženstvo
    7. Umenie

Úryvky

 • „Že Kelti, Slovania a Teutóni pochádzajú z jedného spoločného a čístého rodu môže byť dnes považované za dokázané vo svetle antropológie a histórie.“
 • „Ázijský a africký otrok sa úkladmi a vraždami vplížil až na trón samotnej Rímskej ríše; sýrsky bastard sa spravil pánom práva; Žid používal knižnicu v Alexandrii na prevzatie helenistickej filozofie do Mojžišovho práva; čoskoro aj krásne kvety starého árijského života — indické myslenie, indická poézia — boli rozdupané pod nohou surového krvilačného Mongola; a Beduín so svojimi chorými predstavami zrodenými v púšti znížil záhradu Edenu, Eraniu, kde po stáročia kvitol symbolizmus celého sveta, na vyprahnutú pustatinu; umenie už dávno vymizlo; nebolo nič len repliky pre bohatých a cirkus pre chudobných: primerane by sme mohli použiť Schillerov výrok, ktorý som citoval na začiatku prvej kapitoly: neboli tam viac ľudia, ale iba tvory.“ (Chamberlain o úpadku antického sveta.)

Pozri tiež

Externé odkazy