Biela rasa

Z Metapedia
(Presmerované z Bieli)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Biela rasa, tiež europoidná, kaukazoidná, árijská rasa, bieli alebo belosi, je rasa pôvodne obývajúca Európu, severnú Afriku a juhozápadnú Áziu a vyznačujúca sa svetlou pleťou, ako aj inými špecifickými charakteristikami. Bieli ľudia sa neskôr rozširili aj do Severnej, Južnej a Strednej Ameriky, Oceánie a ďalej na východ do Ázie (pozri Veľké biele migrácie). V súčasnosti obývajú predovšetkým Európu, Severnú Ameriku, Austráliu a južnú Afriku.

Pomenovanie

Pomenovanie biela rasa vychádza z farby pokožky, ktorá je svetlá a ružovkastá. Aj v rámci bielej rasy sa však môže líšiť. V bielej rase sa nachádzajú jedinci s najsvetlejšou pleťou.
Pomenovanie kaukazoidná rasa sa niekedy vzťahuje na širšiu skupinu, zahŕňajúcu aj obyvateľov Blízkeho východu a Indie.
Pomenovanie árijská rasa sa niekedy používa ako ekvivalent bielej rasy (pozri Árijci).

Členenie

Hlavný článok: Podskupiny bielej rasy

V 19. storočí sa zaužilo delenie bielej rasy na viaceré podskupiny, ktoré boli dokonca niekedy označované ako samostatné rasy („európske rasy“):

Väčšina bielych ľudí je výsledkom miešania všetkých týchto rasových podskupín a v súčasnosti sa dá nájsť len minimum jedincov, ktorí by vykazovali črty len jednej z týchto skupín. Súčasná antropológia považuje takéto členenie bielej rasy za prekonané.

Výdobytky a prežitie

Civilizácie založené touto rasou vytvorili mnohé umelecké a technologické výdobytky. Jej pokračujúca existencia je však ohrozená multikulturalizmom, masívnou nebielou imigráciou do bielych krajín, nízkou pôrodnosťou bielych a rasovým miešaním. Podľa amerického úradu pre sčítanie obyvateľstva budú bieli ľudi v USA menšinou do roku 2042. [1] Týmto údajom bola spresnená demografická predikcia z roku 1995, podľa ktorej sa tak malo stať do roku 2050.

Biely nacionalizmus

Biely nacionalizmus je hnutie stavajúce na pozitívnom vzťahu k bielej rase a snažiace sa o jej pozdvihnutie. Mnohí bieli nacionalisti zdôrazňujú výdobytky a minulé počiny príslušníkov bielej rasy, napr. David Duke:

    „Naši ľudia majú za sebou záznam neskutočných výkonov a moci. Vytvorili obrovské nové národy Spojených štátov, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Vyšplhali sme sa na najvyššie hory sveta, zostúpili do najtemnejších hĺbok oceánov a poslali našich synov mimo samotnej Zeme, aby zanechali stopy európskeho človeka na žltom mesačnom prachu. Vytvorili sme tranzistor a dobu počítačov, odomkli sme tajomstvo genómu a vydláždili sme cestu smerom k pokroku, ktorý čoskoro umožní vyliečiť takmer akúkoľvek chorobu, ktorá sužuje ľudské telo.“

Pozrite tiež

Externé odkazy

Rané biele migrácie
Migrujúce národy
Biela rasa, Árijci, Praindoeurópania, Indoeurópania
Miesta migrácií
Čína
Severná Amerika
Stredná a Južná Amerika
Veľkonočný ostrov
Blízky východ
Stredná a južná Ázia
Archeologické nálezy
Múmia z jaskyne duchov, Muž z Kennewicku, Tarimské múmie, Biele múmie v Južnej Amerike, Sochy moai
Teoretický rámec
Migrácia, Difuzionizmus, Heyerdahlove teórie, Solutrejská hypotéza
Bádatelia
Thor Heyerdahl, Arthur Kemp
Zoznam všetkých článkov


Ľudské rasy
Základné pojmy
Rasa, Biela rasa, Žltá rasa, Čierna rasa, Rasové miešanie
Rasa a spoločnosť
Rasa a inteligencia
Rasa a kriminalita
Rasa a civilizácia
Biely útek
Zoznam multikultúrnych nepokojov
Politika a filozofia
Multikulturalizmus, Židia a multikulturalizmus, Biely nacionalizmus, Národný socializmus, One-drop rule
Zoznam všetkých článkov